Často kladené otázky

Platby a smluvní vztahy

Jak jste placen?

Založil jsem Fiduciam, abychom přešli do honorovaného typu poradenství. Platíte nás Vy. Při dlouhodobé spolupráci jsme placeni ročním servisním fee dle objemu peněz pod správou.

Proč se vyhýbáte provizím?

Protože jsem začínal cítit tlak na to, jaký výstup chci udělat a jaký udělat mohu. Vstupovaly do toho zájmy třetích stran, omezenost na partnery, kteří provize vyplácí a už jen ten fakt, že jsem byl placen jen za to, že jsem něco uzavřel – to není vždy žádoucí, ale přitom rada neuzavřít mohla být důležitá. Necítil jsem se komfortně a potřeboval jsem se posunout dál. Proto vzniklo Fiduciam.

Existuje mezi námi smlouva?

Ano, náš vztah je ošetřen smlouvami, včetně našich povinností vůči Vám. Nad rámec dle potřeby uzavíráme i NDA.

Jak mi zaručíte servis?

Jednoduše – za servis si nás platíte přímo a máme mezi sebou smlouvu. Je jasně definováno, co pro Vás dělat máme, kdy a za kolik. Máte tedy záruku toho, co dostanete a nemusíte se bát, že bych se zázračně zjevil, jen kdyby byla příležitost obchodu, jak je zvykem. Právě proto si mě platíte Vy.

Co když s Vámi nebudu chtít pokračovat?

Věřím, že děláme vše proto, aby k tomu nedošlo. I kdyby se to ale stalo, a my si to nevydiskutovali, ukončíme naší spolupráci hned a předáme Vám vše, co od Vás máme. Nemá smysl cokoliv protahovat, nebavilo by to ani jednu stranu.

Spolupráce

Jaké máte obchodní partnery?

Máme zasmluvněné defakto všechny pojišťovny, banky a investiční skupiny. Nicméně vzhledem k tomu, že si nás platíte přímo Vy, nejsme tímto ovlivněni. Pokud usoudíme, že to dává smysl, pomůžeme Vám zařídit co je třeba i tam, kde partnerství nemáme. Nejsme závislí na provizích – nejsme závislí na partnerech. Máme řadu klientů u subjektů, ke kterým nemáme přímý přístup. 

Co vše děláte?

Mojí specializací je wealth management a investice. Právě ale díky wealth managementu řeším pro klienty s mým týmem vše od tvorby plánu, přes pojištění, úvěry, investice, notáře, daně, právo nebo třeba energie.

Co když nechci vyřešit kompletní plán a dlouhodobou spolupráci, ale jen nějaký konkrétní problém?

V tomto případě spadáme do roviny zprostředkování či konzultace, a budeme se řídit hodinovou sazbou. Upředňostňuji ale dlouhodobou vizi a koncepční práci, absence finančního plánu může mít za následek horší kvalitu výstupu, jelikož se zajisté objeví body, na které nebudeme mít jasnou odpověď. Ne vždy tedy tuto spolupráci akceptujeme.

Jak tolik věcí zvládáte?
Nezvládal bych, a ani nechci. Dělám to, v čem jsem dobrý, na zbytek mám tým asi 8 lidí, kterým věřím. Za Vámi, klienty, tedy stojím já, jako mozek celého projektu, ale reálně celý výsledek tvoří mnohem více lidí.
Jak spolupráce začíná?

Potkáme se na první schůzce, na které si nic neúčtujeme. Poznáme Vaší typologii, s čím za námi jdete, provedeme důkladný sběr dat, dokumentů a pošleme Vám sumarizaci, případné body k doplnění + rozsah ceny a harmonogram. Necháváme Vám, pokud budete potřebovat, chvíli čas na rozhodnutí, zda se do spolupráce pustíme. Pokud ano, v tu chvíli začneme závazně na projektu pracovat a následují další setkání dle harmonogramu. 1. setkání neúčtujeme, protože nechceme, abyste se cítili okamžitě svázaní, a současně chci i já prostor pro to se rozhodnout, zda má tato spolupráce význam.

Jaké nástroje využíváte?

V rámci technických věcí využíváme pro plánování a analýzu náš interní software, pro backtest a simulaci portfolií americký Portfolio Visualizer, dále klasiku v podobě Google Sheets a Slides, pro pojistné podmínky nástroj od EUCS a pro detailnější informace o nástrojích Morningstar Premium. Samozřejmě pak používáme další nástroje pro řízení projektů, času apod.

Kompetence

Jaké máte vzdělání?

Vystudoval jsem střední školu s ekonomickým zaměřením, ale již během ní jsem začal ve financích působit. Když jsem školu vyšel, byl jsem již ve fázi, kdy nedávalo smysl studovat českou státní vysokou školu, a do zahraničí jsem již skrze klientelu a zodpovědnost vůči ní nemohl. Veškeré vědomosti jsem načerpal samostudiem, praxí, z přednášek, mentoringů, klubů apod. Vzhledem k tomu, že se vzdělání věnuji každý den dobrovolně, byla to pro mě smysluplnější volba. Současně ještě dálkově studuji Právo v obchodních vztazích na CEVRO Institutu – primárně to vzniklo z důvodu, že mě právo baví a je pro mě důležité.

Co když nebudete vědět, nebudete si jistý?
Pokud si nebudu jistý, řeknu Vám to, informaci si ověřím a nastuduji – nebýt si vždy na 100% jistý je přirozené. Pokud by ale Váš požadavek směřoval úplně mimo můj rozsah, nebo bych Vám nedokázal dát to, co chci aby dáno bylo, tak Vás odmítnu a najdu Vám kompetentnější osobu.
Podle čeho vybíráte lidi, se kterými spolupracujete, a kteří řeší můj majetek?

Podle výsledků, kompetencí, vážnosti s jakou berou svoji práci a morálních hodnot. Nepotrpím si moc na tituly apod., zajímá mě, co konkrétně dokážou, jaké mají dovednosti, zda práci a vzdělání věnují dostatek času a jsou tedy v neustálém progresu a zda dodržují etické zásady. To jsou hlavní body.