Fáze spolupráce


Naše prvotní spolupráce probíhá v několika krocích. Většinou se připravte, že nám zaberou více času, snažím se s Vámi probrat vše do detailu a dát Vám víc, než se očekává.

1) Fáze poznání - hned na začátku je pro mě důležité Vás poznat, pochopit. Zjistit v jaké jste fázi, jaké jsou Vaše bližší i vzdálené kroky, jaký jste typ člověka, zda máte rádi riziko či se držíte naopak při zemi. Pro další detailní práci taky potřebuji dát dohromady Vaší osobní nebo rodinnou ekonomiku, tedy znát povahu a původ příjmů, detailně rozčlenit náklady, znát Vaší rodinnou situaci a jiné majetkové poměry, zdravotní situaci, dát dohromady případné krizové scénáře, kdyby nastaly různé negativní situace,... celou první schůzku si tedy hlavně povídáme, polemizuje o různých scénářích a představách a zjišťuji, kde zrovna jste, kam míříte, a jak Vás tam dostat.

2) Fáze přípravy - tato fáze se týká primárně mně. Zpravidla od Vás dostanu spoustu podkladů + mám ze schůzky obrovské množství dat a informací, které musím zpracovat. Některé věci tedy předeleguji na kolegy, kteří mi nachystají výstup, na některých pracuji já sám. Tato fáze je nejdelší, ale koná se bez Vás, Vás čeká až finální výsledek.

3) Fáze teoretická - ještě před tím, než se podíváme na výsledky z přípravné fáze, tak s Vámi na schůzce procházím teoretické a koncepční záležitosti. Zpravidla neřešíme na jednom jednání vše - pojištění, investice, úvěry,... - ale postupně, protože by se Vám z toho možná zamotala hlava. V teoretické fázi si tedy napřed procházíme principy a nastavení produktů. U pojištění procházíme například jak obecně fungují jednotlivá rizika, kdy význam mají a kdy ne, podle čeho se nastavují pojistné částky nebo jaké další parametry jsou důležité a ovlivňují fungování pojištění. Následně dáváme dohromady koncept pojištění, tedy vybíráme rizika, která nás zajímají, nastavujeme karenční doby, doby připojištění atd. U investic si naopak procházíme typy investičních nástrojů, bavíme se o členění do investičních horizontů, probíráme typy rizik nebo jaké existuje poplatky a jak je budeme nastavovat. Cílem je, abyste chápali, proč něco děláme tak či onak, a jak vůbec funguje to, co si platíte. 

4) Fáze praktická - v praktické fázi už řešíme konkrétní návrhy. Jelikož spoustu informací máme z fáze teoretické, vše Vám do sebe zapadá a bavíme se primárně o číslech a konkrétních produktech. U pojistek procházíme třeba důvody, proč máme nějaké připojištění v té pojišťovně a nějaké v jiné, tedy procházíme i pojistné podmínky a hlavní výluky/výhody. U investic procházíme už konkrétní informace o zvolených investicích, tedy strategie, nákladovost atd. Poté se díváme na portfolio i jako na celek, tedy jestli odpovídá všemu, co jsme si řekli a nastavujeme plán, jak s ním budeme operovat v budoucnu, nebo v nějakých mimořádných situacích.

5) Fáze procesní - zde už dáváme dohromady veškeré administrativní záležitosti, tedy smluvní dokumentace, žádosti, změny a jiné. Veškerá agenda jde za mnou, včetně vyplňování, odesílání pošty a dalších úkonů. Cíl je, abyste dostali jen šanon s přehledně seřazenými a popsanými dokumenty, harmonogram s tím co se bude kdy měnit, odesílat, aktualizovat, a to je vše. Zbytek je moje práce.

6) Fáze vyhodnocovací/servisní - jakmile máme veškerou intenzivní práci za sebou, jsme v kontaktu a řešíme domluvené věci. Změny ve Vaší situaci, změny tržní, výročí smluv, vyhodnocujeme investiční portfolia, řešíme pojistné události, radíme v dalších oblastech, prostě cokoliv. I když se nic neděje, stejně si snažím ověřovat, jak vše funguje, zda se vše zvládá a nic nezměnilo. Teď už mě máte totiž napořád.. :)


Pořádný výsledek si vyžaduje pořádný průběh a přípravu. Přestože jeden z mých úkolů je Vám šetřit čas, zpočátku je potřeba, abyste jej i Vy trochu obětovali. Věřte, že výsledek pak stojí za to a budete mít z naší spolupráce opravdu dobrý pocit. Proto je každá má spolupráce členěná do těchto fází, protože ty nám zaručí, že budeme mít spolupráci a veškeré výstupy na vysoce profesionální úrovni. A to je přece to hlavní! :)