Finanční plán

Význam a důležitost finančního plánu

Finanční plán je základním stavebním kamenem. Bez finančního plánu nevíte, jaké pojistné částky nastavit, kolik a kam investovat, jak máte reagovat v určité momenty, jak řešit krizové situace apod. Plán by Vám měl dát odpovědi, je to návod.

Plán je o číslech, o kritickém myšlení, o konceptu. V plánu Vás nezajímají produkty, nezajímá Vás barva subjektů, nezajímá Vás, jestli budete investovat spíše do toho nebo toho – na toto dostanete odpovědi později. Navrhnu Vám co přidat, odebrat, či prostě jen upravit a nebo nechat být.

Z

detailní finanční analýza

Z

přehled majetků

Z

rozbor cashflow/hospodaření

Z

krizový plán

Z

plán plnění strategických cílů

Z

plán čerpání renty

Z

analýza rizik

Z

návrhy úprav

Z

osobní hodnoty

Z

dědické schéma

Z

investiční plán

Z

definice cílů

Spojte se se mnou jedním kliknutím
+420 606 210 012

Obvyklé složky finančního plánu

Z

rozbor cashflow/hospodaření

Řešíme nastavení rozpočtu, práci s účty, nastavení rezerv, definujeme volné cashflow. Při více příjmech mě zajímá jejich % podíl z celkového příjmu, jejich závislost na Vaší činnosti, jejich způsob vyplácení… Zajímá mě toho mnohem více, každý detail.

Z

přehled majetku

Tvoříme evidenci majetku, jejich hodnotu, likviditu, ochotu prodávat. Dává nám to ucelený přehled, zapadá do krizového plánu a odpovídá na mnoho otázek.

Z

krizový plán

Řešíme evidenci přístupových údajů, evidenci majetků, upravujeme dědictví, zajímáme se o otázky typu „Co chci, aby bylo s mojí firmou? Jak by fungovala? Kdo by se staral o mé děti? Mám bezbariérové bydlení?“.

Z

analýza rizik

Definujeme veškeré rizika, které nám hrozí. Životní, majetková, technická, z podnikání aj. Řešíme, zda nás ovlivní či je jsme schopni řešit sami. Počítáme pojistné částky. Nastavujeme koncept jak s pojistným plněním pracovat.

Z

strategické cíle

Definujeme hlavní životní, finanční i nefinanční cíle. Posuzujeme realizovatelnost a možnosti samotné realizace.

Z

koncept portfolia

Nastavujeme strategickou alokaci, vybíráme jaké investiční nástroje držet, posuzujeme rizikovost a vhodnost vůči definovaným cílům.

Z

úvěrová problematika

Připravujeme se na případné financování, nastavujeme parametry aby odpovídaly našemu plánu a číslům, připravujeme nutné procesy pro úspěšné získání úvěru.

Z

speciální požadavky

Každý případ je něčím unikátní. Vy jste unikátní. A proto je unikátní i finanční plán. V každém se zabýváme něčím, čím se zase nezabýváme v jiném. 

Něco navíc, když je třeba

Nemovitosti

Umíme najít nájemníky, nachystat smlouvy, pojistit je, přepsat energie. Dokážeme prodat nemovitost a nebo se pokusit vhodnou najít. Umíme posoudit i investiční záměr a napasovat jej do plánu.

Právo

Když je třeba, pohlídáme si s právníky smlouvy, které podepisujete. Připomínkujeme, připravujeme, kontrolujeme. Nechceme, abyste podepsali něco, co nám může způsobit zbytečné starosti. 

Daně

S daňovými poradci zajistíme podání DP, jeho přípravu, a konzultace ohledně specifických případů apod. Jsme kreativní, ale držíme se v mezích zákona.

 

Notář

Dokončíme přípravu závěti a připravíme poslední detaily tak, ať je členění majetku správně a bezproblémově vyřešeno. Myslíme na vše, do konce. 

 

Specifické požadavky

Poradíme si s ledasčím, řešili jsme jak efektivně dostávat příjmy z USA do ČR, jak provést transfer rodiny a jejího majetku z jiného kontinentu do Evropy, a nebo třeba jak by měla vypadat akciová společnost klienta po jeho smrti – kdo by měl být krizový manažer, jaké závazky ukončit, jak vyřešit přechodně mzdy… 

Napište mi

Samuel Pšeja

privátní finanční poradce

Jsem honorovaný finanční
poradce, který napřed poslouchá,
pak radí a vede.

Samuel Pšeja

Finančí poradce

Jsem honorovaný finanční
poradce, který napřed poslouchá,
pak radí a vede.

Zanechte mi zprávu