Krizový plán: dokument, který řeší, co už nevyřešíte

V životě pořád plánujeme. Plánujeme, co si chceme splnit, co chceme dokázat. Takový plán zvyšuje zásadně pravděpodobnost, že to opravdu dopadne. V životě jsou ale věci mezi nebem a zemí, věci, které neovlivníme. A i na ty bychom měli mít plán. Plán, který bude jasně definovat co se má dít po tom, co tu my nebudeme. Je to plán, který nezmírní smutek, ale minimálně stabilizuje veškeré procesy a je maximem toho, co můžete v těch dnech „po“ pro své blízké udělat. Vím, není to super téma, ale pojďme se podívat na takový krizový plán blíže.

Pro jaké situace krizový plán je?

  1. úmrtí
  2. těžké zranění, kóma
  3. ztráta práce či jiná složitá situace

Každý krizový plán bude jiný, záleží na rozsahu Vašich aktivit, velikosti a množství majetků apod. Body, které si níže přečtete, se budou týkat většiny z Vás, ale vytahuji je ze svého plánu. Ať máte názornou ukázku.

Obsah plánu

Důležité kontakty

V prvé řadě je důležité si vypsat, kdo má být ihned zalarmován a zasvěcen do procesů. Doporučuji vybrat nejbližší ze 2 okruhů – rodina/kamarádi a práce. Každý se postará o jinou oblast a každý bude o Vás pravděpodobně vědět trochu něco jiného, což pak řešení situace pomůže. Tito lidé by o své roli měli vědět a plán by měli znát.

Základní soupis majetků

Tento soupis má více významů. V prvé řadě slouží jako soupis pozůstalosti pro dědické řízení, díky němu se na nic nezapomene a zjednodušíte ostatním pátrání po majetcích. Nezřídka se stává, že rodina nachází majetky x let po úmrtí a musí dědické řízení znovu otevírat.
Druhou rolí je přehlednost. Eviduji zpravidla co je to za majetek, na koho je psán, u jaké je instituce, jaká je jeho hodnota, likvidita a poznámky. Ihned tedy vím (či ten, kdo soupis bude číst), jaký majetek mám na RČ, IČO, jednu či druhou firmu, v jaké hodnotě, pod kterou institucí atd.
Mezi majetky patří movité či nemovité věci, ceniny, cennosti, hotovost, bankovní či investiční účty, společnosti apod.

Základní soupis závazků

V tomto soupise naopak eviduji věci, které musím platit, a kde mám uzavřené nějaké smlouvy. Sám tam mám téměř 30 položek a jsem rád, že se v tom vůbec vyznám. Nevím, co by s tím dělali lidé kolem mne. Zde eviduji co je to za závazek, pod jakou institucí, na koho je psán, jaká je jeho hodnota, zda automaticky zanikne nebo co se s ním má dělat dál.

Instrukce po úmrtí

Zde je rozepsáno v bodech, jaký je postup ve dnech po úmrtí. Jaké dokumenty jsou pro co potřeba, kdo se má volat, co se má zařídit. Od pohřbu, přes kontaktování bank, zaměstnavatele, úřadů, až po dědické řízení.

Další nutné kroky

Pak jsou rozepsány kroky, které se dějí již s odstupem času. Namátkou: přepis energií, vody, televize a internetu, komunikace s bankou ohledně úvěrů, zrušení paušálu, kontrola závazků a oznámení na ČSSZ/ZP, oznámení policii pokud byla držena legální zbraň, a nebo třeba omezení sociální sítí.
U sociálních sítí mám např. vypsáno jaké všechny používám (od klasických, přes komunikační, nebo místa jako YouTube, Google, nebo moje emaily).

Naprosto detailní instruktáž

A teď to nejdůležitější. Následuje detailní instruktáž k naprosto všemu. Toto je velmi individuální, takže to opět vztáhnu na sebe, na to jak to mám řešené já. Je to podstatná část pro krizový plán, nepodceňujte ji.

Účty – mám soupis veškerých účtů vedených u bank, včetně kreditek a spořících účtu. U každého jsou jeho průměrné zůstatky, co z nich odchází za platby, co je na ně navázáno, na koho jsou napsané či měny tam jsou.
Pojištění – primárně rozděleno na životní, majetkové a ostatní. U každé pojistky je instituce, způsob zrušení, výše a frekvence platby, na koho je, na co je a co je obsahem. U životní je dopsáno, z jaké se dá plnit.
Nemovitosti – u investiční nemovitosti mám její hodnotu, specifikaci, jméno a kontaktní údaje nájemníka, kolik a na co má platit, nájemní smlouvu, kolik kaucí a kde jsou uloženy, jaké smlouvy má nájemník mít (pojištění, energie), co se hradí SVJ (kontakt na správce), a co se má dít dál. U bytu, kde jsem pronájmu, je taky nájemní smlouva, výše nájmu a kontakt na majitele.
Majetky – dále jsou evidovány moje investiční účty, pod jakým brokerem/institucí jsou, na koho, jaká je cca hodnota, co je tam zainvestováno a kontakt na podporu. U ostatních majetků (movitých) je uvedeno na koho jsou, kde jsou klíče, smlouvy, záruky, hodnota apod.
Závazky – v rámci závazku je napsáno pod jakou institucí jsou, jaký mají účel, zda je zesplatnit a pokud ano, tak z čeho, jaká byla výše, sazba, fixace, co je k nim navázáno, jaká je splátka a odkud se platí
Služby – v dnešní době máme služeb hodně a já nejsem výjimka. Zde jsou evidovány věci jako paušál, streamovací služby, předplatné, internet, permanentky, členství,… k čemu jsou smlouvy, je tam smlouva, dále výše, frekvence a způsob platby, jak zrušení řešit a koho kontaktovat, pokud se neruší samo.
Firemní záležitosti – kdo podniká, má firmu, musí řešit i tuto oblast. Zde mám vedeno jaké firmy jsou na mě, co s ní má být dál apod. Dále tam mám přímé náklady, které s podnikáním souvisí. U asistentky je tam smlouva, jaké věci má a jaké služby se jí platí, kolik mezd má ještě dostat, aby našla zatím práci a podepsaný referenční dopis, který by dostala. U kanceláře je opět smlouva, s kým se má řešit a kde jsou klíče.
Klienti – občas se mě klienti ptají, co by s nimi bylo. Zde je uvedeno, kdo by je měl převzít a minimálně kontaktovat. Dále je tam přístup na drive ke všem mým podkladům, podle kterých by se pokračovalo dál. Dále není zapomenuto ani na mail, jehož znění by měli klienti ihned dostat.
Ostatní – vypsány jsou dále třeba kontakty na lékaře či daňového poradce. 

Jak vidíte, těch bodů je opravdu dost. Záleží, jak moc hloubky chcete jít, a jak moc chcete mít „čistý štít“ a klid, že vše bude tak, jak by mělo být. S přehledem se pak můžete dostat svůj krizový plán i na 8 – 10 stránek. Věřte ale, že sakra důležitých.

Dědictví

Neméně důležité je taky dopředu zamýšlet, jak by se majetek dědil a případné dědictví upravit například závětí. Tu je dobré dát dohromady s notářem. Podle zákona máte dědické třídy, podle kterých bych se majetek dědil, pokud by dědictví upraveno nebylo. Dobré je se seznámit i s pojmy jako nepominutelný dědic (dědic, kterého nemůžete až na zákonné výjimky vyloučit, ale určitým způsobem omezit), nasciturus (nenarozené dítě jako potenciální dědic), nebo třeba spolužijící osoba podmínky jejího prokazování. Krizový plán bez otázky dědictví není na 100%.

IOLDP

Součástí krizového plánu by měla být i kontrola důchodů, sociálních dávek. Vás, respektive Vaše pozůstalé by měly zajímat např. vdovské/vdovecké důchody či sirotčí důchod. Je dobré si hlídat, zda plníte podmínky pro přiznání nebo jak dlouho a v jaké výši by byly vypláceny. V krizovém plánu by mělo být také vypsáno jak o ně žádat a co je k tomu potřeba. Kontrolu můžete provést tak, že si prvně vyžádáte a zkontrolujete Váš IOLDP.

Poslední složkou krizového plánu by mělo být perfektně nastavené kvalitní životní pojištění, je-li potřeba. O tom ale zase někdy jindy.

Věřím, že ačkoliv toto téma nebylo 2x příjemné, dalo Vám to spoustu bodů k inspiraci a zamyšlení. Po tomto článku byste měli být schopni si jej poskládat sami, ale pokud byste chtěli (nejen) krizový plán řešit se mnou, můžete se ozvat.

Spojme se

E-mail

me@samuelpseja.cz

Telefon

+420606210012

Calendly

/samuelpseja

LinkedIn

Samuel Pšeja

Facebook

Samuel Pšeja

Instagram

@samuelpseja