Sázka na důchod … jistota nebo bláznovství?

Důchod od státu – téma, které skoro rozděluje společnost. Nechci hodnotit, které názory jsou správné, tak podívejme na data. Je relativně vysoké množství mladých lidí, kteří sází na to, že budou ve stáří žít ze starobního důchodu. Věří, že se o ně stát postará, a že jim to bude stačit (+ nějaká vlastní koruna). Tento příspěvek se týká hlavně lidí 20-45, pro které je důchod daleká budoucnost. U starších 45 let věku ještě v nějaký důchod věřím, dejme tomu…

Buď a nebo

Uvědomme si, že sázka na víru, že budeme mít důchod, je ta nejvíc spekulativní věc, co můžeme udělat. Nikde není dáno/garantováno, kolik a že vůbec nějaký důchod máme mít. Pro příklad – vezměte si, že Váš vyplacený důchod, na který byste měli nárok je třeba 3.600.000 Kč (15.000 Kčx12x20). Kdyby Vám dnes někdo řekl: „Hele, v 65 letech, v rozhodný den, Ti řeknu, zda dostaneš 3.600.000 Kč, abys s tím dožil, a nebo Ti řeknu, že nedostaneš nic.“ Čekali byste, jak to dopadne? Vsadili byste na to, že tu částku dostanete a šli byste do rizika, že možná ne, ale už nemáte možnost vzít čas zpět a připravit se? Není lepší vzít svůj osud do svých rukou a brát důchod jako příjemný bonus?

Pokud by Vám ten člověk totiž v 65 letech řekl, že pro Vás částku 3.600.000 Kč, se kterou jste počítali, nemá, byli byste nahraní. Mohli jste být ale taky prozíraví, a mít tu stejnou částku našetřenou, takže by to na Vás nemělo tak likvidační dopad.

Místo toho, abyste byli v rukou sociálního systému, můžete být v rukou vlastních – převzít zodpovědnost.

Hra s časem

Hraje proti nám totiž čas, náš důchod na nás čeká (možná) za 30-45 let. Otočme list zpět, a podívejme se, co bylo před 40 lety. Žili jsme v ČSSR, platili jsme Kčs, byl komunismus, investice téměř u nás neexistovaly, půlka IT věcí byla sci-fi, dobrá výplata byly nízké tisíce,.. od té doby se svět posunul dopředu o několik levelů. Jen od r. 1993 jsme měli 6 důchodových reforem, vstoupili jsme do EU, naše měna ztratila desítky % na hodnotě.. co bude za dalších 40 let? Jak bude fungovat sociální systém? Bude EU, Kč/EUR, bude vůbec ČR? Jaký politický režim náš čeká? Budeme mít digitální měny? Tyto otázky jsou dost filozofické a teoretické, ale jsou na místě, protože každá tato věc má na nás vliv.

Pár dat a faktů

Teď ale fakta – nacházíme se v dluhové ekonomice, která nemá problém (zatím) být dlouhodobě v deficitu. Zkoušíme pokusy (QE, záporné sazby, apod.), které jsou bezprecedentní. Jsme v době obrovského technologického pokroku, v době urbanizace (zajímavé studie mají Schroders), v době doznívajícího boomu nárůstu obyvatel (hlavně africké a arabské státy). Vše je ale cyklické, a to třeba i demografický vývoj, který může být problém. Dle prezentace z konference Ministerstva zdravotnictví z r. 2019. se prodlužuje věk dožití (větší nápor na důchodový systém) a snižuje se porodnost (věk matek např. vzrostl za 15 let o 3 roky – pozdější těhotenství, méně dětí). V posledních desítkách let se rodilo výrazně více dětí a přibývalo tedy více obyvatel, kteří „vydělávali na 1 důchodce“. Teď se nacházíme v posledních letech na úrovni, kdy se počty narozených a zemřelých srovnávají, a budoucí demografický vývoj se naopak otáčí. Ten boom narozených stárne, a rodí se méně těch, co bude ekonomicky aktivních. A to má vliv na důchody.

Demografický vývoj

V letech 2050-65 se očekává, dle analýzy společnosti Deloitte (vydání Ekonomics&Statistics), že to může být celkem problém, protože naše generace bude „důchodová“ a výrazně převýší poměr ekonomicky aktivního obyvatelstva (v Číně ty problémy mají už teď a gradovat by mohly mezi lety 2030-40, problém je obecně vysoká délka dožití Asiatů, dřívější politika jednoho dítěte, která srazila porodnost apod.). Otočení poměru znamená jednoduchou věc – do sociálního systému proudí mnohem méně peněz na odvodech, naopak se z něj mnohem více čerpá na výplatách.

Dnes je cca 66% lidí ve věku 15-64 (ekonomicky aktivní) a 20% 65+ (důchody). V r. 2050 se očekává poměr cca 56% ku 31%. Aby systém nespadl, jsou určitá řešení – dle analýzy společnosti Deloitte z 9/2019 se aktuálně nastavený důchodový systém začne dostávat do deficitu po roce 2040 a před rokem 2060 by byl deficit nejvyšší. Tento systém by byl neudržitelný, pokud bychom chtěli zachovat poměr průměrného důchodu a průměrné mzdy na 40%. Řešením by mohlo být zvýšení sazby na důchodové pojištění z 28% na 34% (už dnes jedno z nejvyšších v EU, takže nereálné) nebo zvednout odchod do důchodu v 69 letech (snížený doby vyplácení a prodloužení doby odvodů). Pokud by se nic nezměnilo, poměr proměna mzda x důchod by klesl na 32%, což je úroveň dnešního Rumunska. 

Demografický vývoj je tedy jeden z hlavních důvodů, proč v slušný důchod nevěřím, a je nejlépe popsatelný, prostě nejde téměř vyvrátit. A to se vůbec nezabývám tím, že nás určitě čekají změny měnového systému, politické změny a jakékoliv další, kteří mají na náš důchod nezanedbatelný vliv. Za posledních 100 let svět neuvěřitelně nabobtnal, podívejte kolik lidé žilo na světě před 20, 50, 100 lety .. kolik v Praze, v Brně… nebo v Africe? 🙂

Naše budoucnost je o nás – o nikom jiném

A proto – spoléhejte jen sami na sebe. Investujte, budujte majetky. Vzdělávejte se, učte se, poznávejte – to je extrémně důležité. Snažte se nenechat jen vést, ale ovlivnit svoji budoucnost a svůj důchod.

Jednoduchá čísla: pokud ve 20 letech začnete odkládat 1.000 Kč/měs. při 7% p.a., máte v 65 letech 3,8 milionu (úroky 3,2M) . Pokud začnete ve 30 letech, máte už jen 1,8 milionu (úroky 1,3M). Pokud v 50 letech, máte jen 316.000 Kč (úroky 136k). Jak to? Může za to jeden z nevětších divů světa, a to složené úročení. Úroky dělají úroky, je to strašně silné. Čím dříve začnete, tím lépe. Pokud začnete v 50 letech, na těch 3,8 milionu byste museli odkládat 12.000 Kč/měs. Není lepší začít ve 20 letech s 1.000 Kč a před důchodem mít klid na duši a nespoléhat na někoho třetího? Všimněte si, jak se mění u částky v 65 letech poměry mezi vkladem/úrokem z celkové hodnoty.

Cíl: finanční nezávislost?

Jedním z důchodových cílů ve Vašem plánu by měla být finanční nezávislost. Pro každého znamená něco jiného, jinou částku. Hlavním smyslem ale je vytvořit takový budget, který Vám umožní čerpat určitou výši renty po určitou dobu, a ta Vám postačí pro to, co chcete a potřebujete – nehledě například na státní důchod.

Cílit můžete i na rentu nekonečnou, což defacto znamená, že čerpáte poměrově vůči majetku tak vysokou rentu, že majetek nespotřebováváte (prakticky čerpáte jen výnosy, které majetek generuje).

O rentě si ale blíže povíme příště, protože je to samostatné a obsáhlé téma. 🙂

Rychlé rady

  1. nebojte se akcií, bez nich bude výsledek o desítky % horší

Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem, které je schopno překonávat inflaci. Samozřejmě diverzifikujte, nejen v rámci geografického rozložení (nesázejte jen na jeden kontinent), ale třeba i sektorového (nebuďte závislí např. na technologiích). Diverzifikace je důležitá i v rámci měn (nemějte např. vše v CZK) a samostatných aktiv (využijte i nemovitosti, komodity, alternativní investice,…).

2. neřešte, zda se zítra trh propadne – máte čas, nechte jej pracovat

O tom si můžete přečíst v předešlém článku. 🙂

3. držte pravidelnost, investujte na týdenní/měsíční bázi

Využijete průměrování nákupní ceny, zvyšujete tedy efektivitu a snižujete riziko.

4. buďte konzistentní – neměňte příliš často strategii jen kvůli trendům a FOMO

Nenechte se ovlivňovat články, tím co dělají ostatní, trendy které kolem Vás proudí. Příliš časté změny mohou Vašemu portfoliu ublížit, protože jsou zpravidla založené na emočním rozhodnutí, a to do investování nepatří. Navíc tím zvyšujete náklady.

5. mějte plán – musíte vědět, jaký je cíl Vaší investice, vyhodnocovat, pracovat s ním

Nejdůležitější bod, o tom se dozvíte na mé stránce nebo přímo během naší spolupráce.

6. začněte

Bez toho to nepůjde.

Mohli bychom o této problematice diskutovat hodiny, ale jedno je jasné – každý je zodpovědný sám za sebe a měl by začít co nejdřív. That’s all, it’s easy. Důchod, pokud bude, berme jako příjemný bonus. 

Lepší být dobře připravená pesimista než špatně připravený optimista.

Spojme se

E-mail

me@samuelpseja.cz

Telefon

+420606210012

Calendly

/samuelpseja

LinkedIn

Samuel Pšeja

Facebook

Samuel Pšeja

Instagram

@samuelpseja