Wealth
management

Vstupte do světa služeb wealth managementu

Cílím na službu wealth managementu. Přemýšlím a pracuji s přesahem, vnímám souvislosti, hledám i netradiční řešení. Zajímáte mě Vy a Váš majetek jako celek. Mám Vám šetřit čas pro Vaše aktivity, budovat majetek, ochránit jej, a zajistit, aby vše šlapalo jako švýcarské hodinky. Do posledního detailu. 

Mojí doménou je schopnost finančního a investičního plánování. 

Já jsem mozkem celého případu, člověkem, který tvoří finanční plán a rozklíčovává oblasti, kterým bychom se měli věnovat, definuje postup a hlídá všechny procesy. Během celé intenzivní spolupráce komunikuji až s 10 odborníky z různých oblastí, kteří se podílí na finálním výsledku. Jsem náročný. 

Během finančního plánování a wealth managementu se můžeme dotknout těchto oblastí:

Z

analýza rizik (občanská, životní, majetková, technická, podnikatelská aj.)

Z

notářské služby (sepisování závětí aj.)

Z

realitní služby (připravujeme a realizujeme realitní transakce, správu, posuzujeme vhodnost investice)

Z

úvěrová činnost (příprava schématu řešení, administrace)

Z

krizový plán (řešíme co bude "když" - nástupnictví ve firmě, dědictví, hlídání dětí, přístup k majetkům,...)

Z

právní služby (dokážeme si pohlídat podepisované smluvní dokumentace či řešit právní otázky)

Z

daňové poradenství (zpracování DP, konzultace FO i PO, vedení daňové evidence/účetnictví aj.)

Z

energie (zajistíme přepisy, optimalizaci či připojení dodavatelů)

Z

investice (nastavení strategické alokace, definice cílů, volba platforem a investičních nástrojů)

Spojte se se mnou jedním kliknutím
+420 606 210 012

Jak bude probíhat naše spolupráce

1

Úvodní setkání a sběr dat

Během úvodního setkání se prvně poznáme a probereme Vaše očekávání o spolupráci a výsledku. Následně si projdeme veškerá témata, ke kterým budu potřebovat data či podklady. Probereme aktuální nastavení plánu, vydefinujeme si cíle, rozklíčujeme rozpočet. Po setkání Vám zašlu upřesnění toho, co od Vás budu potřebovat doplnit, jaké budou další kroky a jaký bude cenový rozpočet.

2

Představení finančního plánu

V dalším kroku si představíme finanční plán. Jaké body projdeme, můžete najít na stránce Finanční plán. Výstupem by mělo být potvrzení si konceptu, opět případná další doplnění a prostor pro zamyšlení se nad jednotlivými body. Budeme rozhodovat o důležitých krocích. Tato část může zabrat vícero setkání.

3

Z teorie do praxe

V tomto kroku se posuneme do konkrétních řešení. Z předchozího bodu víme, jaké pojistné částky potřebujeme, kolik chceme držet v akciích,… – no prostě obecné věci. Teď se podíváme na to, jaké partnery či nástroje zvolíme, jaké mají podmínky, kolik nás budou stát a mnoho dalšího. Prostě postavíme náš plán na nohy.

4

Realizace

Jakmile si odsouhlasíme i konkrétní podobu, pustíme se do fáze administrativy a realizace. Budeme řešit dokumentace, úpravy, emaily, možná zajdeme do banky, za notářem,… těch bodů může být nespočet. Na mě je, abych co největší část vyřídil za Vás.

5

Rekapitulace

Uff, skoro vše máme za sebou. Dám Vám dohromady elektronický šanon s podklady, uděláme soupis jeho obsahu a plateb, pohlídáme si příkazy, a řekneme si, co a kdy nás dál čeká. Můžeme si připít, to nejnáročnější máme za sebou.

6

Smluvní servisní služby

Rekapitulací to skončilo, servisem začíná. Servis je nejdůležitější částí, protože bez něj by se po nějaké době finanční plán stal jen cárem papíru. Každoročně bychom se měli sejít či dát videocall, veškeré body a hodnoty v plánu zrevidovat a případně provést nutné úpravy. Současně za Vás během roku řeším řadu vzniklých situacích, ať už plánovaných, neplánovaných, z Vaší strany nebo ze strany mé. Za servis mi platíte, a jeho obsah je dán smluvně. Nestane se tedy, jak bývá zvykem, že po 2 letech o mně nevíte. Naopak.

Význam a důležitost finančního plánu

Finanční plán je základním stavebním kamenem. Bez finančního plánu nevíte, jaké pojistné částky nastavit, kolik a kam investovat, jak máte reagovat v určité momenty, jak řešit krizové situace apod. Plán by Vám měl dát odpovědi, je to návod.

Plán je o číslech, o kritickém myšlení, o konceptu. V plánu Vás nezajímají produkty, nezajímá Vás barva subjektů, nezajímá Vás, jestli budete investovat spíše do toho nebo toho – na toto dostanete odpovědi později. Navrhnu Vám co přidat, odebrat, či prostě jen upravit a nebo nechat být. 

Z

detailní finanční analýza

Z

rozbor cashflow/hospodaření

Z

přehled majetků

Z

krizový plán

Z

plán plnění strategických cílů

Z

plán čerpání renty

Z

analýza rizik

Z

návrhy úprav

Z

osobní hodnoty

Z

dědické schéma

Z

investiční plán

Z

definice cílů

Proč se mnou

Drive

Mám tempo, orientaci na výsledek, neexistuje pro mě nesplnitelná výzva a neřešitelný problém. Stagnaci, plážové tempo a fádní řešení u mně nehledejte. Vše funguje jako švýcarské hodinky.

Transparentnost

Víte, za co a kolik mi platíte. Víte, proč děláme kroky, které navrhuji. Víte naprosto vše. Není téma, které by pro mě bylo tabu. Je to nejdůležitější bod dlouhodobě úspěšného vztahu/spolupráce.

Odbornost

Usínám a probouzím se se zprávami, vylepšuji vlastní metodiky, přednáším, vzdělávám se – vzdělání je pro mě normální součást dne. Vyjma vlastních aktivit studuji Právo v obchodních vztazích na Cevro Institutu.

 

Vztahy

Nečekejte ode mne příliš mnoho oficialit, vztah se snažím držet spíše na osobní a přátelské rovině, tak abychom se obě strany lépe poznali a abychom se třeba i zasmáli. Lidskost je základ.

Vždy něco navíc

Věřím, že Vás pokaždé něčím překvapím, že vždy přinesu prostě něco navíc. Ať už je to řešením, výsledkem, zvednutím telefonu ve 22 večer, rychlostí, přínosem informací,… no prostě pokaždé něco navíc.

Diskrétnost

Co si řekneme, to zůstane mezi námi. Otevřenost je pro spolupráci důležitá, a proto jsem maximálně diskrétní. Respektuji Vaše soukromí. Vždy.

Servisní poradenství

V provizním poradenství mi vážně vadila jedna věc – nebylo reálné dělat pořádně a kvalitně servis. To jsem chtěl změnit. Baví mě progres, baví mě příběhy, baví mě být po boku někoho, kdo roste a plní si to, co chce. Náš finanční plán je diamant, který musíme stále obrušovat. Každý rok jej budeme vyhodnocovat, revidovat, hlídat. Současně Vám budu po ruce ve všech otázkách a řešeních, které v průběhu roka z našeho portfolia vyplynou. Za servis mě platíte Vy, platíte mi za službu, a proto se nestane, že mě po 2 letech neuvidíte a nezjevím se, jen když se objeví obchodní příležitost.

Ceník služeb

Transparentnost. Jedno slovo, které vystihuje vše. Je důležité, abyste věděli jak si mě platíte. A taky kolik mi platíte. Odměna českých finančních poradců je tak trochu záhadou, stejně jako Columbova žena. Všichni ví, že existuje, ale skoro nikdo z klientů ji nezná.

Ceník najdete zde. Nejlevnější nejsem, to Vám nikdy říkat nebudu . Možná budu i dražší. Ale za to dostanete člověka, kterému můžete věřit, a na kterého se můžete opravdu spolehnout. A s ním dostanete službu, výsledek, který za to prostě stojí. Přesvědčíte se sami. Čas ukáže.

Pokud raději píšete, než voláte

Samuel Pšeja

privátní finanční poradce

Jsem honorovaný finanční
poradce, který napřed poslouchá,
pak radí a vede.

Samuel Pšeja

Finanční poradce

Jsem honorovaný finanční
poradce, který napřed poslouchá,
pak radí a vede.

Zanechte mi zprávu